Stichting MAX Capelle:

Stichting MAX Capelle is opgericht in mei 2019 en heeft tot doel bewoners met een mobiliteitswens te verbinden aan een vrijwillige chauffeur. Met hem of haar kunnen ritjes van huis naar de supermarkt, opticien, huisarts, fysiotherapeut, etc. worden ondernomen. De chauffeur leert deze wijkbewoners kennen en wordt een bekend en vertrouwd gezicht in de buurt. De vrijwillige chauffeur kan door deze sociale verbinding signaleren wanneer er meer nodig is, situatie van een bewoner verslechterd of verbeterd, weet bewoners door te verwijzen naar andere ondersteuningsmogelijkheden zoals Stichting hulpdienst Capelle e.a. in de wijk. De MAX is een vast onderdeel van het straatbeeld in Capelle aan den IJssel geworden.  Vele jongere, meer mobiele bewoners en ondernemers van de buurt offeren graag een aantal dagdelen per week op om voor de mindervalide medebewoner als vrijwillige chauffeur te fungeren.

De Stichting MAX Capelle is een particulier initiatief en heeft ten doel het sociale netwerk onder ouderen te vergroten. In de loop der tijd hebben we ervaren dat mobiliteit voor onze leden maar ook voor andere oudere bewoners in de wijk een probleem vormt om deel te nemen aan de vele activiteiten die georganiseerd worden.

Deze dienst zorgt er voor dat m.n. oudere bewoners weer mobiel worden en niet vereenzamen. Ze komen weer onder de mensen!