Vrienden MAX Capelle
Rabobank
-

Een prachtig vrijwilligersinitiatief in Capelle waarbij eenzaamheid, mobiliteit (last mile) en sociale cohesie centraal staan en een concrete oplossing bieden: Max Mobiel Capelle. Hoe mooi is het dat bijvoorbeeld (eenzame) ouderen, mensen met een fysieke beperking een concrete oplossing hebben om in Capelle van A naar B vervoerd te worden? De Max Mobiel levert hierin een significante bijdrage om het welzijn en welvaart in de vorm van stimuleren en ontsluiten van een lokaal netwerk en lokale economie.

Willem Groenendijk, Rayon Directeur RABOBANK Rotterdam

De Koperwiek
Capelle aan den IJssel

De Koperwiek is supporter van MAX Mobiel vanwege het maatschappelijke doel dat de stichting nastreeft. We vinden het een mooi initiatief waar ook onze bezoekers profijt van hebben. Niet alleen om een bezoek aan De Koperwiek mogelijk te maken, maar juist ook om maatschappelijke verbindingen te behouden binnen ons verzorgingsgebied. We hopen dan ook dat veel inwoners van Capelle aan den IJssel met veel plezier gebruik kunnen maken van dit initiatief.

Denk en Doe Mee Fonds
Capelle aan den IJssel

Vanaf het begin heeft het Denk en Doe Mee Fonds de Stichting MAX Capelle ondersteund.
Na de eerste goede overleggen en het invullen van de formulieren kreeg MAX Capelle een financiële ondersteuning en daardoor is het fonds mede verantwoordelijk van het succes van MAX Capelle. Het Denk en Doe Mee Fonds denkt mee met alle ideeën/initiatieven binnen Capelle en doet op de achtergrond veel om het sociale leven binnen Capelle aan den IJssel nog beter te maken. Heel veel dank namens alle vrijwilligers en ook de doelgroep die we met heel veel plezier rondrijden.